Tượng đá

Tâm An Stone kế thừa và phát triển chế tác Tượng đá đẹp nhất tại Việt Nam với diện tích xưởng rộng lớn. Chúng tôi có thể chế tác tượng với các chất lượng đá khác nhau và kích thước tượng đá tùy theo quý khách đặt.