Ý nghĩa tên gọi Phật Bà Quan Thế Âm.

Ở nước ta hiện nay hình tượng phật Quan thế âm xuất hiện dưới hình dạng nữ nhân. Phật bà đại từ, đại bi luôn phổ độ chúng sinh, nhắc nhở, khuyên răn, đem lại cuộc sống an vui. Ở đâu có nỗi khổ, có tiếng than, phật bà đề hiển linh, phù hộ, độ trì. Do vậy dân gian thường thờ phụng tượng phật bà Quan thế âm bằng đá để tỏ lòng tôn kính, cầu mong sức khỏe, bình an, may mắn.

Ý nghĩa tên gọi phật bà Quan âm.

Quan nghĩa là quan sát khắp muôn phương để phân biệt thiện ác.

Âm là âm thanh chốn nhân gian.

Bồ tát là con đường tu đạo, mang ý nghĩa giác ngộ , cứu thoát chúng sinh khỏi khổ đau.

Tên gọi của Phật bà quan âm bồ tát có ý nghĩa là vị phật luôn quan sát, lắng nghe mọi âm thanh trong cõi nhân gian. Ngài luôn sẵn sàng dang tay cứu giúp nhân loại khi cần thiết. Đức phật bà quan âm bồ tát là hiện thân của lòng từ bi hỉ xả vô hạn, cứu độ chúng sinh thoát khỏi lầm than.

 

 

Bình luận đã bị đóng.